Ansøgningsskemaer

 

 

 

Ansøgningsskema til økonomisk støtte fra fondet

 

Ansøgningskriterier for opnåelse af økonomisk støtte

 

§  Ansøgningen kan kun sendes til sekretariatet pr. mail via skema øverst på denne side.

§  Når ansøgningen sendes elektronisk, er der ikke brug for underskrift på sidste side.

§  Send kun de mest nødvendige bilag; skriv en kort og præcis ansøgning.

§  Fondet kan kontaktes skriftligt ved spørgsmål på: dansk-svenskfond@ft.dk

 

Fonden giver ikke tilskud til uddannelser:

§  som ikke er kompetencegivende, som f.eks. folkehøjskoler eller andre højskoler

§  ansøgere som modtager Nordplus stipendier

§  ansøgere som modtager Statens Uddannelsesstøtte

§  der gives ikke støtte til arrangementer, der er afholdt eller planlægges afholdt inden bestyrelsens behandling af ansøgningerne, dvs. typisk en måneds tid efter ansøgningsfristens udløb.