Fondets bestyrelse

 

 

Fhv. minister Frode Sørensen, formand

Næstformand i Arbejdsretten Niels Waage

Lektor, dr. phil. Henrik Jørgensen

Foreningen Nordens Landsstyrelse, Jakob Lund

Kontorchef i Udenrigsministeriet Ida Heimann Larsen

Fondets sekretær: Peder H. Pedersen