Retningslinjer for bidrag fra
Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde

Fondet kan bl.a. yde økonomisk støtte til:

 

Fondet yder sædvanligvis ikke økonomisk støtte til: